претрупан

претрупан
прил. - претоварен, натоварен, отрупан, затрупан
прил. - зает, ангажиран, отруден, пресилен, озорен
прил. - безвкусен, натруфен, крещящ, евтин
прил. - превзет, маниерен
прил. - пищен, цветист, надут
прил. - ярък
прил. - сложен, обстоен, подробен, претенциозен

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • безвкусен — прил. блудкав, безсолен, неприятен прил. безсмислен, плосък, безинтересен, прост, глупав, нелеп, незначителен, дребнав прил. безцветен, вял, блудкаво сантиментален прил. воднист, разводнен, безсъдържателен прил. евтин, крещящ прил …   Български синонимен речник

  • евтин — прил. на добра цена, на ниска цена, изгоден, износен, икономичен, с малко пари, на безценица прил. незначителен прил. безвкусен, крещящ, панаирджийски прил. претрупан, натруфен прил. долнокачествен, долнопробен прил. дреб …   Български синонимен речник

  • зает — прил. завзет, окупиран, заграбен прил. запазен, ангажиран, резервиран прил. заимствуван, взет, копиран прил. претрупан, претоварен, натоварен, заангажиран прил. замислен, загрижен, улисан, унесен, вдълбочен прил. заинтере …   Български синонимен речник

  • крещящ — гл. ярък, силен, ослепителен, заслепителен гл. подчертан, фрапантен, очевиден, очебиен гл. безвкусен, претрупан, натруфен, евтин гл. въпиещ гл. груб, скандален, възмутителен, флагрантен гл. панаирджийски …   Български синонимен речник

  • маниерен — прил. престорен, превзет, изкуствен прил. претрупан, натруфен …   Български синонимен речник

  • надут — прил. подут, набъбнал, дебел, голям, едър, наедрял, подпухнал, уголемен, увеличен прил. горделив, горд, надменен, възгордял се, наперен, наперчен, високомерен, арогантен, пренебрежителен, нахален, самонадеян, нагъл прил. преувеличен, прекален,… …   Български синонимен речник

  • натоварен — гл. задължен, принуден, измъчвам се, намъчвам се, мъча се, заставен, обременен, отрупан, претрупан, зает, ангажиран …   Български синонимен речник

  • натрупан — гл. струпан, съсредоточен, събран, концентриран гл. натоварен, претоварен, претрупан гл. наслоен, настилан, напластен гл. складиран гл. задръстен, наблъскан, претъпкан, пренаселен …   Български синонимен речник

  • натруфен — гл. накичен, накитен, нагизден, пременен, украсен, напет, наконтен гл. безвкусен, претрупан, крещящ, евтин гл. докаран, превзет гл. надут, бомбастичен гл. маниерен гл. сложен, обстоен, подробен, претенциозен …   Български синонимен речник

  • обременен — гл. отрупан, натоварен, претрупан, затрупан, претоварен гл. затруднен гл. смазан, съсипан, съкрушен …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”